Acryl på sejldug · 50×40 cm

12. station:  Jesu død på korset

"Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Og indskriften med anklagen imod ham lød: 'Jødernes konge'" [Markus 15,25-26]


Billedet:  Strukturelementer er 4-5 lag med lige så man­ge kors. Den guddommeligt blå himmel viser i bil­le­dets fire hjørner den for­mør­kede sol, månen, Davids­stjernen ("jøde­stjer­nen") og et sekspas-kreds, der står for kosmos.

Det sorte kors med skrifttekst og små kridtkors er et presse­foto fra 40-årsdagen for atom­bom­bens øde­læg­gelse af Hiroshima i 1945. Unge i en tysk by havde rejst sorte pap­kors på markeds­pladsen, og de forbi­pas­se­rende blev inviteret til at tegne hver et lille kridt­kors på de sorte papkors, indtil de var fyldt med 108.000 kors, det samme antal mennesker, som mis­tede livet i Hiroshima.

Næste lag viser den kvadratiske verden - menneskets fir­kan­tede, begræn­sede verden. Leonardo da Vinci anbragte mennesket med udstrakte arme i kvadratets højde og bredde: Dets skikkelse former et kors, som blandt alle korsformer er det mest "naturlige", og sam­tidig rækker det ud mod cirklen, der danner Jesu glorie.

Til venstre endnu en korsfæstet Jesus, som fandtes (findes?) i en kirke i Kroatien. Soldater har skudt Jesu arm og gennem­hullet hans krop.

Som tre yderligere kommen­tarer ses Jesu lidel­ses­sym­boler i form af et våben­skjold fra Egtved Kirke (sydvest for Vejle, omkring 1450) og to håbets symboler - kobber­slangen bag Davids­stjernen og Y-træet der, bag det kosmiske hjul, vokser ud af en åben firkant.