Acryl på sejldug · 50×40 cm · 1997am561-1590

14. station:  Jesu gravlæggelse og opstandelse

"Paulus sagde til ypperstepræsterne og farisæerne: 'Her har I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt, så godt I kan.' De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte segl på stenen."
[Matt 27,65-66]


Billedet:  Jellingestenen ved Vejle med rune­ind­skriften: "og gjorde danerne kristne".

Relief fra det gyldne alter i Tamdrup ved Horsens. Moti­vet viser øjeblikket, hvor Poppo døber Harald Blåtand.

To blomster.